STARTSIDA

  VÅRA TJÄNSTER

  UPPDRAGSGIVARE

 KONTAKTA OSS

  BESÖK OSS

VI SPONSRAR

  LÄNKAR

   


Miljöpolicy och
kvalitetssystem


Vi följer gällande miljölagstiftning 
och vår förutsättning är att använda miljömärkta produkter och under- leverantörer som kan leverera sådant material. Om vi använder material utan miljömärkning informeras vår uppdragsgivare så att de har möjlighet att ändra på arbetets krav.

Vi håller oss informerade om nya regler för miljökrav och vår personal utbildas allt efter som.   

Uttjänt material ser vi till att det hamnar rätt efter gällande normer 
för källsortering. Särskilda regler för miljöfarligt avfall beaktas av oss.

Vi följer ett väl genomarbetat kvalitetssystem allt från offert till arbetets slutförande. Det innebär att vi sätter uppdragsgivarens krav på kvalitet i främsta rummet. Vi vet att nöjda kunder är av största vikt för hela vår verksamhet.  

Vårt kvalitetssäkringsprogram ger uppdragsgivaren tilltro till att alla typer av uppdrag utförs efter de önskade kraven på kvalitet.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Att slarva med källsortering kan innebära fara för
liv och egendom.
Vi tar ansvar för avfallshanteringen